#

rose mary: finaletto. teď vidím, že to byla bláhovost (rose mary, jim, wanda, emil, hawley, ethel)