#

heracir moracir mi hishir mi hishir vor sirelenq irar ovem es oves du chgitem otarenq menq irar ancanot heracir tox ashxarn imana vor esel qez erbeq chem sirel lav gitem vor duel ches sirel u eraz kmnas